RFQ/BOM 0 로그인 / 등록하다

귀하의 위치를 선택하세요

스마트 케이블

이미지 및 부품 번호 제조업 자 설명 재고 인용하다
FTDI CABLE USB RS232 W/THUMB SCREW 5M 2590
FTDI CABLE USB RS232 3.3V WIRE END 5M 672
FTDI CABLE USB RS232 WIRE END 5M 4381
FTDI CABLE USB RS232 5V WIRE END 1.8M 2278
FTDI CABLE USB RS232 3.3V WIRE 1.8M 670
FTDI CABLE USB RS232 WIRE END 1.8M 3390
Seeed USB TO TTL SERIAL CABLE DEBUGGER 567