RFQ/BOM 0 로그인 / 등록하다

귀하의 위치를 선택하세요

소켓 및 절연체

이미지 및 부품 번호 제조업 자 설명 재고 인용하다
Cardinal FIXTURE FOR 5 X 3.2MM SMD OSC 3137
Cardinal PROG SOCKET CPPX8 SMT PLSTC PKG 3605
Microchip SOCKET ADAPTER UNIVERSAL 2.5X2.0 3654
Microchip SOCKET ADAPTER UNIVERSAL 3.2X2.5 1636
Microchip SOCKET ADAPTER UNIVERSAL 5.0X3.2 4542
Microchip SOCKET ADAPTER UNIVERSAL 7.0X5.0 2224
Microchip KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET 527
Microchip KIT 4POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8124 1603
Microchip KIT 4POS 7.0X5.0 SOCKET DSC8123 830
Microchip KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET DSC8123 3883
Microchip KIT 4POS 3.2X2.5 SOCKET DSC8123 2961
Microchip KIT 4POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8123 3541
Microchip KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET 1682
Microchip KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET DSC8122 1523
Microchip KIT 4POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8122 311